Objectbewaking 2018-05-08T12:37:46+00:00

Objectbewaking

Het is de taak van onze organisatie om de veiligheid van uw personeel en bezoekers te garanderen, Beveiligers zorgen ervoor dat bedrijfseigendommen niet ontvreemd worden en inbreuken op de veiligheidsmaatregelen te voor komen. Personeelsleden, klanten, leveranciers. In de meeste bedrijfsgebouwen is het dagelijks een komen en gaan van mensen. Maar uw werknemers moeten hun werk ongestoord kunnen doen en moeten zich veilig voelen in uw pand of terrein. En natuurlijk wilt u ook dat uw waardevolle goederen en het productieproces goed beschermd worden. Als organisatie hechten we daarom veel waarde aan een goede relatie met u als opdrachtgever. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Om een dergelijk relatie op te bouwen is het essentieel dat beide partijen elkaar goed kennen.

Wij leveren kwalitatieve dienstverlening zowel op langdurige opdrachten en op ad hoc basis. Kwaliteitsbewaking is bij ons een continu proces. Dit doen we op regelmatige wijze door behoeften en wensen bij onze huidige opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers te inventariseren. Hier gaan wij serieus mee om. De kwaliteitsverbetering is onze verantwoordelijkheid, maar wij kunnen niet zonder de input van onze opdrachtgevers.

Bewaking van uw pand of terrein is van groot belang.

Met het team van Black Total Security staan wij dag en nacht voor uw klaar om uw onderneming te bewaken.

Afspraak maken?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ons email adres info@blacktotalsecurity.nl of ons 24/7 telefoonnummer 06-52383796

Contact